Služby pro Vás

Naše nabídka pro vás, v různých životních momentech a situacích. Všechna služba je darem pro věřící bez rozdílu vyznání, nejen pro členy husitské církve, ale pro každého člověka kdo má zájem.


Co mám dělat, když přemýšlím nad křtinami svého dítěte ?

Křest je velkým požehnáním pro život člověka. Rodiče by neměli zapomínat na dar křtu do života svých dětí. Křtíme novorozeňátka i větší děti. Být pokřtěný je zvláštní milost a základ duchovního života. V době, kdy roste vliv sekt a různých duchovních proudů, být zakotvený a mít svůj duchovní domov v tradičním, osvědčeném společenství je krásné zázemí. Přemýšlíte-li nad křtem svého dítěte, je nejlepší domluvit si schůzku s bratrem farářem a na všechno, co vás zajímá, se můžete, zcela nezávazně, zeptat. Rád vám vyhoví i co se týče vašich časových možností, domluvíte si s ním vše potřebné co na křest připravit, oslovit kmotry, vybrat případné křestní jméno atd. Každé dítě má vždy svou vlastní křestní slavnost (nekonáme hromadné křty několika dětí zaráz, pokud to není přání rodičů).


Co mám dělat, když se chci, jako dospělý, pokřtít?

Je to velké a vítané životní rozhodnutí. Máte u nás plnou podporu a otevřené dveře. Jsme Vám k dispozici. Křtu dospělého předchází také osobní setkání s bratrem farářem. Je potřeba všechno, pro tak důležitý okamžik nachystat a být připravený křest přijmout v celém bohatství jeho daru pro náš život. Stačí se jen ozvat. Křestní slavnost dospělých se koná každý rok na Bílou sobotu o Velikonocích, ale i během roku.


Svatba na úřadě nebo v kostele?

Nadešla chvíle ve vašem životě a vzájemném vztahu, kdy se rozhodujete uzavřít manželství? Dovolujeme si vám dát nabídku, jak vám můžeme krásný okamžik svatebního dne naplnit a zpříjemnit. Manželství je dar. Na radnici je každý pár jen číslem v pořadí. Zveme vás prožít významný den v životě podle vlastních přání. Náplň obřadu, tj. slovo, hudba, zpěv, výzdoba, místo… je na každém páru jak si zvolí. Stačí jen přijít, na všem se lze domluvit. Svatební obřady konáme v například v dřevěném kostele v Blansku, různých kostelích kaplích, původních židovských synagogách, funkcionalistických chrámech, zámcích, venku v přírodě, či podle přání snoubenců i na jiných místech. Je zapotřebí ozvat se a domluvit si setkání s bratrem farářem, říci mu svá přání, poznat co všechno vám můžeme nabídnout pro váš svatební den. V našem prostředí je svatba chápána jako veřejné potvrzení slibu lásky a věrnosti, který si navzájem dávají muž a žena, kteří se mají rádi a chtějí spolu trvale žít. Svatba v našem prostředí znamená, že manželé si přejí do začátku svého společného života přijmout požehnání, poděkovat jeden za druhého a prosit o Boží pomoc, aby mohli svému celoživotnímu závazku dostát. Svatební obřad má smysl pro lidi, kteří spolu chtějí žít v upřímnosti a navzájem si odpouštět.


Co mám dělat, když slavíme manželské jubileum?

Když si přejete, kromě již prožité občanské svatby, požehnání svého vztahu před Bohem máte možnost. Když chcete důstojně prožít stříbrnou, zlatou, diamantovou svatbu či jiná jubilea jste na správné adrese. Dohodněte si setkání s bratrem farářem a rádi vám posloužíme.


Co mám dělat, když zařizuji pohřeb?

Důstojně se s člověkem rozloučit patřilo vždy k základním krokům lidskosti a kultuře každé společnosti. Mluvte o posledních věcech v životě člověka s druhými. Poslední, důstojnou službu lásky rádi prokážeme komukoliv, kdo o ni požádá, i těm, kdo nejsou členy Církve československé husitské. Pohřební obřady mohou být v kostelích, obřadních síních, venku pod širým nebem na vhodných místech. Slovo, zpěv a služba našich varhaníků a hudebníků je doprovází. Než jdete poslední rozloučení zařizovat na pohřební službu, je nejprve vhodné domluvit den a hodinu smutečního obřadu s bratrem farářem.


Co mám dělat, když jsem nemocný a rád bych přijal posilu v nemoci ?

V mnoha farnostech je tato důležitá svátost opomíjenou “popelkou.” Přece je její přijímání tak důležité před operací, v době nemoci, zvláště před naplnění života na zemi. Jsem rád, že stále více lidí o ni žádá, děti mají zájem o její udělení svým rodičům a volají faráře s žádostí o její vysluhování. Bohu díky, mnozí zemřelí jsou tak i před smrtí zaopatření svátostí útěcha nemocných. I když to chce faráře mnohdy okamžitě jet, kamkoliv je potřeba, přece je to nejdůležitější, co můžeme pro své blízké v dané situaci udělat.


Co mám dělat, když chci své děti či dospělého přivést k přijímání první Večeře Páně?

Děti se připravují v setkáních, které zajímavou a poutavou formou je uvádějí do daru svátosti. Dospělí se domlouvají s bratrem farářem.


Co mám dělat, když chci přijmout svátost biřmování?

V naší farnosti se udílí svátost biřmování zpravidla o svatodušních svátcích. Další příprava začíná v září, hlaste se!


Co mám dělat, když mi neslouží nohy a chci jít na bohoslužby?

Léta funguje v našem společenství tato služba dovozu autem na bohoslužby a zpět domů. Nebojte o ni požádat kdokoliv a kdykoliv.


Co mám dělat, když se chci zpověď, radu, informaci či osobní rozhovor?

Kdykoliv se domluvit s bratrem farářem a najít společný termín setkání.


Co mám dělat, když chci dát finanční dar?

Domluvit se s finančním zpravodajem Jiřím Alexou, vystavíme řádné potvrzení, smlouvu atd.

Čísla účtu jsou:

244035648/0300

115-4094600207/0100


Co mám dělat, když chci zasílat farní zpravodaj, týdenní katecheze a jiné informace z farnosti na svůj e-mail?

Napsat si o tuto službu e-mailem a my vás zařadíme do adresáře..


Co mám dělat, když potřebuji pro někoho dárek, zakoupit Bibli, přívěsků ?

Nabízíme zakoupení různých vydání Bible, našeho zpěvníku, různých knih a drobných předmětů. Nabízíme krásný přívěšek na krk, pozlaceného kříže s rubínovým kalichem ve zlaté i stříbrné variantě. Zájemci o nabídku, hlaste se u kostelníků v jednotlivých obcích nebo u bratra faráře.


Co mám dělat, když si přeji vzpomínku na zemřelé nebo modlitební úmysl?

Rádi Vám uděláme vzpomínku na naše zemřelé při bohoslužbách. Bohu díky, v některých rodinách se „zmobilizují“ i příbuzní, kteří běžně do kostela nechodí a přijdou poděkovat za své blízké zemřelé. Je to dobrá a letitá tradice. Dávejme své modlitební úmysly, řekněme o ně bratru faráři, a pamatujme na ně při událostech životních, křestních, manželských jubilejních, při úmyslu za konkrétní nemocné, při rozhodování nebo životních událostech. Více věci společně promodleme! Ve společné modlitbě, kde se více lidí spojí na jeden úmysl, je velká síla.