Farář, Rada starších a spolupracovníci

farar-DSCN0110„Slušelo by se vám povědět něco o sobě, ať se lépe poznáme. Jmenuji se Martin Kopecký. Narodil jsem se sice v Boskovicích, ale celý život jsem doposud prožil v Blansku. Duchovním správcem blanenské farnosti jsem od roku 2000, v ostatních farnostech od roku 2001 administrátorem, ale už od roku 1995 jsem zde byl kazatelem. Mám rád své poslání v tomto kraji, i když projít a přežít všechna úskalí, být farářem v 21. století nejsou nikterak jednoduchá. Poznal jsem, že víra má pro mě osobně i pro druhé nejen smysl, ale i sílu. Není pro mě berličkou, ale pevnou půdou pod nohama.

 Apoštol Pavel (můj svědek víry) osm hodin denně pracoval – šil stany, osm hodin vyučoval ve víře a osm hodin spal – odpočíval. Snažím se přes dílčí nezdary podobně jít svojí kněžskou službou a udržet si co největší kontakt s každodenní realitou života mezi lidmi. V občanském povolání pracuji 20 let jako stavbyvedoucí na stavbách v Blansku a okolí. V konfrontaci se vším, co náš čas nese s sebou, proto si také dovolím říci, že rozumím obyčejným lidem i problémům každodenního života.

Rád se s vámi se všemi uvidím. Mám rád lidi, a když cítím, že lidé dovedou tuto službu ocenit tím, že přijdou, pobaví se, obyčejně lidsky dovedou přijímat, je to pohlazení po duši všem. Zkuste i vy objevovat tuto krásu stránky lidského života. Těším se s vámi na jakákoliv setkání. Pravidelně se za všechny modlím a pamatuji na vás.

Rada starších

Rada starších je společenstvím lidí, kteří se s bratrem farářem starají o chod naší farnosti. Nesou na svých bedrech zodpovědnost za její fungování. Účty ze svého správcovství a hospodaření skládají před výročním shromážděním věřících jednou za rok, zpravidla v březnu. Můžete se na ně obrátit ve všech oblastech života farnosti, ptát se, podávat návrhy, poradit či pomoci. Rada starších se setkává každé 3. pondělí v měsíci v 18:30 hodin.

Předseda: Ing. Patrik Hanáček – statutární zástupce farnosti

Místopředseda: Ing. Jaroslav Jura – zastupuje předsedu

Finanční zpravodaj: Jitka Alexová – veškeré finanční otázky, sbírky, dary, církevní daň – statutární zástupce

Farář: Martin Kopecký – duchovní život farnosti, bohoslužby, obřady – statutární zástupce

Členové: PhDr. Jana Skácelová, Jan Nečas, Ing. Jiří Alexa

Revizní výbor: Eva Krejčí, Blažena Jabůrková, Vladimíra Konečná 

 

Další spoluslužebníci ve farnosti, kteří napomáhají k dobrému, jsou:

Kazatelka: Ing. Martina Bulgurovská

Varhaníci: Bc. Nikola Slavíčková, Mgr. Martin Jakubíček, Bc. Dalimil Ševčík

Lektoři: Marcela Forstová, Jiří Forst, Terezie Borková, Ing. Jiří Rokos, Ing. Martina Bulgurovská, Ing. Robertto Bulgurovský, Vladimířa Konečná, Mgr. Nikola Vlachopulu, Ing. Veronika Pernicová, Ing. Patrik Hanáček, Ing. Jaroslav Jura

Kostelník: Jan Nečas

Průvodce v kostele: Ing. Josef Řádek

Správce webových stránek: Ing. Jiří Alexa

 

Spolupracovníci na svatebních obřadech:

Oddávající: Martin Kopecký

Matriční administrativa: Vladimír Alexa, Ing. Ida Antonie Bogáňová, Terezie Borková

Ohlášky: Blažena Jabůrková

Hudba: Mgr. Martin Jakubíček /varhany/, MgA. Ludmila Netolická /housle/

Přípravky pro snoubence: Martin Kopecký, Ing. Martina Bulgurovská, Ing. Robertto Bulgurovský