Kostel

Historie kostela

Dřevěný kostel sv. Paraskivy byl původně postaven jako pravoslavný v Nižním Selišti nedaleko Chustu na Podkarpatské Rusi, v příhraniční oblasti s Rumunskem. Stavba kostela byla zahájena v roce 1601 a ukončena byla až za 40 let, protože obec vymřela na morovou epidemii. Je vystavěn v architektonickém slohu rusínské gotiky horního Potisí a je nejstarší svého typu na našem území. Do srpna 2001 se jako rok dokončení stavby tradoval letopočet 1640 – toto datum bylo objeveno na jedné z ikon. Ale po 64 letech, co kostel stojí v Blansku, pomohla Společnost přátel Podkarpatské Rusi v Brně s rozluštěním staroslověnského (církevněslovanského) nápisu nad hlavním vchodem. Dozvěděli jsme se tak, že stavba kostela byla dokončena 29. července 1641 na svátek sv. Paraskivy, které byl kostel původně zasvěcen. Ikona mučednice Paraskivy se nachází na pravé straně chrámové lodi.

Asi po patnácti letech od postavení přešel kostel ze správy Pravoslavné církve pod správu Řecko-katolické církve a té pak sloužil až do 20. let 20. století. V té době si obyvatelé Nižního Seliště postavili nový zděný kostel. Starý dřevěný byl odsvěcen, zůstal nepoužíván a chátral. Po vzniku první Československé republiky Státní památkový úřad vybral několik takto chátrajících kostelů a pro jejich záchranu navrhl odkoupení a převezení do České republiky.

Blanenský kostel je jedním ze šesti kostelů, které byly takto zachráněny (další je v Dobříkově u Vysokého Mýta, v Kunčicích pod Ondřejníkem, v Nové Pace, v Hradci Králové a v Kinského zahradě v Praze).

Kostel byl zaevidován jako kulturní památka a původně měl být exponátem na Výstavě soudobé kultury, která se konala v roce 1928 v Brně. Z tohoto úmyslu však sešlo a v roce 1935 byl nabídnut blanenské náboženské obci Církve československé. Započala tedy jednání o jeho odkoupení. V roce 1936 byl kostel odkoupen, rozebrán a po železnici přepraven do Blanska. Zde byl potom mistrem tesařem Michalem Salejčukem a jeho rusínskými dělníky znovu postaven.

Dne 23. května 1937 během církevní slavnosti byl předán k užívání. Naší církvi slouží dodnes. Konají se zde pravidelné bohoslužby v pátek a v neděli, o církevních svátcích i častěji. Kostel je v sezóně zpřístupněn turistům, na požádání i mimo sezónu. Připravujeme zde cykly adventních a velikonočních koncertů a programů.

V kostele je instalována část dochované původní pravoslavné výzdoby. Horní ikonostas a šest ikon z druhé poloviny 18. století, carská vrátka ze spodního ikonostasu a fragmenty starších třech různých ikonostasů. Tyto fragmenty prošly v létech 2003 až 2004 restaurováním, některé z nich však již pro špatný stav byly pouze vyčištěny a zakonzervovány. Podrobnosti o ikonách a projektu restaurování ikon a ikonostasu naleznete zde.

Všechny ikony jsou stejně jako kostel evidovanou kulturní památkou. K naší církvi se vztahuje pouze kopie Brožíkova „Kostnického koncilu“, umístěná ve vchodové části kostelu.

V létech 2001 až 2005 probíhala výměna střešní krytiny – klínců, výměna krytiny věže a výměna obložení svislých venkovních stěn. Kostel byl vybaven elektronickým zabezpečovacím a požárním zařízením s připojením na pult centrální ochrany Městské policie. Snahou farnosti je, aby tato cenná památka byla dochována budoucím generacím.

VÝMĚNA MOBILIÁŘE V KOSTELÍKU.

Koncem listopadu 2013 se díky dotaci Jihomoravského kraje změnil interiér blanenského dřevěného kostela.

Podle kompletního návrhu pana Tomáše Sležka  zhotovila jeho firma STOLINE s.r.o. nový oltářní stůl, křtitelnici a oltářní kříž. Instalovala nové nasvícení restaurovaného ikonostasu a zajistila výměnu koberce. Celková změna byla navržena velmi citlivě a interiér tak získal novou a příjemnou tvář.

 

Prohlídky dřevěného kostela

Do interiéru kostela je možné nahlédnout přes prosklené dveře v zádveří každý den v denní hodinách. Informační panel popisující historii kostela je umístěný na plotě naproti kostelu.

Komentované prohlídky kostela jsou možné po dohodě přímo s panem průvodcem: Ing. Josef Řádek 775 020 637

Historické fotografie kostela