V sobotu 3.12. bratr farář, jako Mikuláš s dětmi v Ruprechtově.