V sobotu 3.12. bratr farář, jako Mikuláš obchází děti v Ruprechtově.