Květná neděle 2.4. 2023 Blansko – čtení prvnho evangelia