Hod Boží Velikonoční 9.4. 2023 Blansko – čtení evangelia o Vzkíšení Páně.