17 Čtení evangelia o Narození Páně 25.12. 2022 ve Vítějevsi.