07 Část našich hudebníků na kůru 25.12. 2022 při ranní bohoslužbě Narození Páně.