02 Poslední Roráty v Blansku 23.12. 2022 s Dominikem Dostálem.