Galerie

06.07.2020 Památka Mistra Jana Husa – Husova hranice v Rudici

21.06.2020 DK Blansko-žehnání dopravním prostředkům a zahradní slavnost

07.06.2020 DK Blansko – Výroční shromáždění

31.05.2020 Neděle – Hod Boží svatodušní-křest dospělých

23.02.2020 Farní masopust v Dřevěném kostele v Blansku.

2.02.2020 Bohoslužba na Hromnice v DK Blansko

26.12.2019 Bohoslužba na Štěpána v DK Blansko

22.12.2019 Výzdoba Dřevěného kostela na svátky vánoční.

Osmý adventní koncert 22.12.2019 cimbálové skupiny Majerán a sboru dětí ze ZŠ ve Sloupě se konal v dřevěném kostelíku v Blansku.

Bohoslužba Rudice 14.12.2019

Díkůvzdání za úrodu neděle 6.10.2019

Požehnání před začátkem školního roku 1.9.2019

Bohoslužba a křtiny v Černé Hoře v Kapli sv. Rodiny

Farní masopust 3.3.2019 v Blansku. Masopustní neděle na farní zahradě, rej. masek vč. masopustního občestvení.

Bohoslužba a varhaní koncert varhaníka Jaroslava Nepilého 9.6.2019

Zelený čtvrtek a Sederova večeře v Blansku 2019

 

Slavnost zjevení páně 6. ledna 2019

Blansko v roce 2018

Kostely

Minulost

Současnost

Svatební obřady