Naši varhaníci

Bohoslužby, které v naší církvi slavíme, doprovází naši varhaníci hrou na varhany. Svoji službou tak jsou spolu podílníky na chvále Hospodina a lidem k provázení zpěvu. Soulad kůru a oltáře je velice důležitý. Kdo jsou Ti, které často nevidíte, ale velmi dobře slyšíte? Chceme Vám je představit.

PhMr. Jiří Pokorný

          z Blanska.

Nikola Slavíčková

z Blanska skvěle doprovází hrou na varhany v blanenském kostele i dalších obcích.

Mgr. Martin Jakubíček

z Brna skvěle doprovází veškeré svatební a pohřební obřady