Naši varhaníci

Bohoslužby, které v naší církvi slavíme, doprovází naši varhaníci hrou na varhany. Svoji službou tak jsou spolupodílníky na chvále Hospodina. Soulad kůru a oltáře je velice důležitý.  Chceme Vám představit ty,  které často nevidíte, ale velmi dobře slyšíte.

Bc. Nikola Slavíčková

z Blanska skvěle doprovází hrou na varhany v blanenském kostele i dalších obcích.

Mgr. Martin Jakubíček

aboslvent JAMU a varhanní mistr z Brna doprovází svatební a pohřební obřady

BcA. Mgr. Dalimil Ševčík

absolventu JAMU a filosofie, učitel na ZUŠ a varhaník z Vyškovska, který vypomáhá i v Blansku.