Aktuální informace k bohoslužbám

Srdečně Vás zdravím, milé sestry a bratři, vás přátele a příznivce našeho společenství.
Prožíváme jaro, krásný měsíc máj. Ožívá všechno nejen v přírodě kolem nás, ale i ve společenství našich farností. Na loukách rozkvetly keře, na stromech zpívají ptáčci, Země se probouzí k životu. Velmi to připomíná dnešní pohled na naše společenství, které je naším duchovním domovem.
I v něm se probudil život a zájem, zatím jen u někoho…ale věřím, že se přidají i další…s touhou společně slavit bohoslužby, pomáhat lidem kolem sebe, touhou povzbudit, dodat síly, ukázat směrem k Ježíšovi, který jediný má pro nás plnost věčného Života.
Za poslední týdny se ukázalo, že umíme sdílet, umíme se radovat a těšit navzájem, povzbuzovat se. Mnohem více si telefonujeme. Sdílíme nejen naše příspěvky, ale především radost života víry s Ježíšem. Sami se stáváme živým evangeliem. Bohu díky za to.
Ukázalo se, že jsme rozmanití, zároveň je to krásné a obohacující. Někteří zpívají, jiní píší, fotí, malují, vaří, recitují verše. Ženy i muži. Věřím, že ustala doba soudců a strachu. Mezi nás vstoupil Duch svatý – Duch Božího Milosrdenství. Za krátko budeme prožívat svatodušní čas!

Moc bych si přál, aby nám požehnání, které máme, nejen vydrželo, ale aby se právě tato spiritualita podpory a radosti zůstala a dále rostla. Aby nás nespojovala obava o budoucnost, ale naopak radost ze vzkříšeného Pána mezi námi, jakkoli paradoxně, ve dnech kdy náš svět prožívá úzkost z nemoci, již nemá pod kontrolou.
Rád se s vámi o tuto radost podělil a viděl vás, popovídal si o užitečných podnětech, které nám tato “pandemická doba” přinesla.  Už nás může být na bohoslužbách do 100 přítomných!!!  Nebojte se a přijďte. Jistě se do tohoto počtu vejdeme!
Těším se na Vás a vyprošuji Vám Pokoj a Dobro.
Váš bratr farář Martin

Nejbližší bohoslužby v našem blanenském dřevěném kostele:

  • v pátek 15. května v 17:30 hodin
  • v neděli 17. května v 9:00 hodin
  • ve čtvrtek 21. Května v 17:30 hodin
  • Velký svátek – Slavnost Nanebevstoupení Páně
  • v pátek 22. května v 17:30 hodin
  • v neděli 24. května v 9:00 hodin
  • v pátek 28. května v 17:30 hodin
  • v neděli 31. května v 9:00 hodin
  • Velký svátek – Slavnost Hodu Božího svatodušního