Nadcházející sváteční bohoslužby

Srdečně Vás všechny bez rozdílu, věřící kteréhokoliv vyznání, hledající i nevěřící, zveme k nám na ztišení ve společenství víry, naděje a lásky.

V našem dřevěném kostelíku v Blansku se uvidíme o těchto svátcích:

V pátek 27. 10. v 17:30:
Svátek k jubileu naší vlasti

V neděli 29. 10. v 9:00:
Slavnost reformace

Ve středu 1. 11. v 17:30:
Vzpomínka na naše zemřelé od loňských dušiček

Ve čtvrtek 2. 11. v 17:30:
Památka se vzpomínkou na všechny naše zemřelé

Po celý dušičkový čas můžete v kostele připálit vzpomínkovou svíci za ty, kterým se nedostanete na hrob.

Na viděnou se těší s Vámi osobně Váš farář Martin Kopecký