Připomenutí památky mistra Jana Husa se slavnostním odhalením pamětního panelu v Soběšicích 6.7.2023

Sešli jsme se u jediného památníku mistra Jana Husa v Brně společně s bratrem farářem Martinem a dalšími sestrami a bratry z naší NO, sestrou Benedictou z klášteru sester klarisek, starostou MČ Brno-sever Martinem Malečkem a radním Davidem Jedlinským, sokolskou stráží ČOS a dalšími přáteli.

Letos jsme hledali spojení mezi cyrilometodějskou a husovskou tradicí, zejména v národním jazyce, svědomí jednotlivce, ale i obecné potřebě svobodného jednání každého člověka. Pro všechny, které zajímá osud památníčku zasazeného do kamenného korpusu, jsme instalovali informační panel, který popisuje pohnutou historii Husovy plakety ještě z doby před první světovou válkou.

Tradici husovských slavností završil zapálením hranice bratr farář Martin na sokolské zahradě za odborné přípravy a dohledu SDH Soběšice. Pietu jsme zakončili zpěvem české národní hymny a přátelským posezením v místní restauraci.