Husova slavnost v Rudici 6.7.2023

Každý rok se setkáváme v Rudici v den památky Mistra Jana Husa, letos to byl čtvrtek 6.7. 2022. Bohoslužby probíhají venku na začátku obce v části nazvané Hajce. Zde na rozcestí máme naši Boží muku, která nese vyobrazení národních svědků víry Cyrila a Metoděje, knížete Václava, Mistra Jana Husa a Jana Amose Komenského.
Účast rudických i poutníků z okolí byla milá a povzbudivá. Byly připraveny lavičky k sezení, polní Stůl Páně, -symbolická Husova hranice a náš varhaník Dalimil hrál na přenosné varhany. Krásné a ne příliš horké počasí naplnilo sváteční podvečer. Bohu díky všem obětavým za uspořádání večera, podporu a účast. Rudičtí bratři a sestry připravili posezení, hranici, občerstvení a milé přijetí pro všechny.
Rada starších