Ohlédnutí za posledním víkendem před začátkem prázdnin v Blansku

Poslední víkend před prázdninami bylo u nás v Blansku několik milých příležitostí k setkání.
Svátek Narození Jana Křtitele jsme letos prožili, jako večerní vigilii, už při pátečních bohoslužbách 23.6. 2023 v blanenském dřevěném kostele a v rudické kapli.
V sobotu 24.6. 2023 se vdávala naše varhanice Niky Slavíčková. Už od dopoledne se na farní zahradě setkávali rodina, kamarádi a hosté.
Pro naše společenství to byla samozřejmě velká událost. Vážíme si, že Niky má velkou oporu a podporu pro svoji službu v dnes už svém manželovi Filipovi. Naše Niky je dnes už paní Pokorná.

Gratulujeme!
V neděli 25. 6. 2023 jsme slavili bohoslužby v krásném letním dopoledni. Úvodní píseň bohoslužeb číslo 4 předznamenala sváteční dopoledne. Po bohoslužbách dával #fararmartin osobní požehnání všem řidičům, dětem, rodičům a prarodičům na prázdniny. Modlíme se za krásné prožití prázdnin a Boží ochranu na cestách. Vyprošujeme také šťastné návraty domů.
Po bohoslužbách se také konala zahradní slavnost se skvělým guláškem od Marcelky a Jirky. Děkujeme všem dalším, kteří se obětavě zapojili do obsluhy, mytí nádobí a přípravy nápojů pro více jak 120 účastníků. Byla to skvělá souhra a doplnili jsme bezvadně jeden druhého a počasí nám přálo. Bohu díky. Děkujeme za krásné dopoledne s vámi všemi.
V týdny před prázdninami jsme rozloučili i v jednotlivých společenstvích duchovní péče. S dětmi v náboženství jsme si povídali o Mistru Janu Husovi, dospělí na biblických hodinách uzavřeli studium knihy Daniel, ale nedělní posezení po bohoslužbách pokračují i přes prázdniny.
Krásné léto Vám všem moji milí!
bratr Martin