Svatodušní svátky v Blanku L.P. 2023

Na letošní poslední květnový víkend připadly Svatodušní svátky. V Blansku jsme je prožili podle bohatství naší bohoslužebné knihy. Nejprve Vigilii v prosbách o nové vanutí Ducha Svatého v našich životech, za nové Letnice pro nás, rodiny, církev i národ. Na nedělní Hod Boží, po slavnostních bohoslužbách, připravili sestry a bratři svatodušní zvyk tzv. smažení vaječiny. Díky Marcelce, Janě, Božence, Terezce a Jirkovi za službu a přípravu. Všichni jsme si náramně pochutnali.
Protože máme na farní zahradě 11 slepiček, o které se staráme, máme vejce z vlastní produkce! Eko-Bio vaječina s domácím chlebem a zeleninou z farní zahrady dodala letošním blanenským letnicím milý doplněk.
Na pondělí Svatodušní máme každoročně ještě třetí bohoslužby k těmto svátkům. I ty se těšily pěknému zájmu a účasti našich farníků.
Přijď o Duchu přesvatý.
Bratr Martin