První svaté přijímání 4. června L. P. 2023 v Blansku

Na slavnost Boží Trojice v neděli 4.6.2023 jsme v Blansku prožili první přijímání některých dětí, které chodí do náboženství.
Od začátku školního roku se Hanička Ferugová, Maruška Hrubanová, Lukášek Uhlíř a Radovan Hruban každý týden v náboženství připravovali k prvnímu přijímání Večeře Páně.
Děti se sešly na faře a jakmile zvony z věže našeho kostela odzvonily devátou hodinu, začaly slavností bohoslužby. Děti šly společně s bratrem farářem Martinem a sestrou kazatelkou Martinou, která vedla přípravu dětí během roku, průvodem do kostela.
V naší farnosti je letitým zvykem, že bohoslužby, při kterých děti poprvé přijímají večeři Páně, začínají veřejnou zpovědí se svátostí Pokání pro děti i dospělé. Během bohoslužeb se děti podílely na čtení z Písma a přímluvných modlitbách. Po kázání se konala zkouška jejich znalostí před rodiči, kmotry a celým společenstvím sester a bratrů. I pro mnohé dospělé to bylo příjemné osvěžení znalostí. V závěru bohoslužeb dostaly děti pamětní list. Následoval společný oběd i posezení při oslavě na faře. Věříme, že zůstanou věrnými spolustolovníky u Ježíšovy večeře v našem společenství.
Také jsem oslavili narozeniny našeho bratra faráře Martina, který měl zástup gratulantů od těch nějmenších až po nejzkušenější bratry a sestry v našem společenství. Přejeme Ti #fararmartin pevné zdraví a sílu nést svoji pokornou službu v životě civilním i duchovním. Jsme ze ❤️ rádi, že právě Ty jsi naším bratrem farářem.