SVÁTEČNÍ SVATODUŠNÍ BOHOSLUŽBY

Srdečně Vás všechny bez rozdílu (věřící kteréhokoliv vyznání, hledající i nevěřící) zveme ke ztišení ve společenství víry, naděje a lásky.
V dřevěném kostele se o Svatodušních svátcích uvidíme:
– v pátek 26.5. v 17:30: Svatodušní vigilie
– v neděli 28.5. v 9:00: Slavnost Hodu Božího svatodušního
– v pondělí 29.5. v 17:30: Svatodušní pondělí
– v neděli 4.6. v 9:00: Slavnost Boží Trojice, První přijímání dětí
Na viděnou se těší s Vámi osobně Váš
farář Martin Kopecký