Pozvání pro všechny ženy

Milé sestry,

rádi bychom Vás pozvali na slavnost – letošní SVÁTEK MATEK. Ovšem nejen matek, ale VŠECH ŽEN.
V neděli 14. května 2023 v 9:00 hodin.
Je nám milou ctí a radostí, že právě VÁS máme mezi sebou v našem společenství.

Srdečně zveme všechny na oslavu tohoto svátku v neděli 14. května 2023 po bohoslužbách v Blansku na farní zahradu.
Muži budou s radostí obsluhovat ženy rozmanitými dobrotami.

Těšíme se na Vás, milé sestry!
Pán Bůh žehnej VŠEM ŽENÁM
Přijměte, prosím, naše pozvání.

Chlapi z kostela