Boží hod velikonoční 9.4. 2023 na Blanensku a Vyškovsku

Po slavnosti Vigilii Vzkříšení Páně jsme se probudili do jitra Hodu Božího.  Na Blanensku a Vyškovsku jsme slavili sedm bohoslužeb s textem Janova evangelia 20, 1-18.
Postupně se tak během dne v Boskovicích, Blansku, Brťově, Vyškově, Ježkovicích, Rousínově a Račicích celkem četně shromáždili bratři, sestry a naši příznivci ke všem bohoslužbám, které v ten den probíhaly.
Milým zvykem je požehnání pokrmů při velikonoční Boží hodové bohoslužbě. V Blansku se každou neděli a svátek koná po bohoslužbách oblíbené posezení a sdílení. Na Hod Boží bylo obzvláště slavnostní. Jiříček Alexa, syn finančního zpravodaje blanenské rady starších Jirky Alexy, slavil svoje první narozeniny. Jiříček měl ale gratulantů!
Můžeme jen se Žalmistou vyznat: “Toto je den, který učinil Pán, jásejme a radujme se z něho, Aleluja.”
Chvála Vzkříšenému za pěkný den v deštivém počasí.
Martin Kopecký, farář blanensko-vyškovský