Sederová večeře pro děti v Blansku 4. dubna L.P. 2023

V Blansku prožijeme ve Svatém týdnu Velikonočním každoročně dvě Sederové večeře. V úterý pro děti a na Zelený čtvrtek pro dospělé. Na Zelený čtvrtek slavíme nejprve bohoslužby se svátostí Pokání a obřadem umývání nohou. Až v 19:00 hodin, začíná sederový večer, zpravidla pro více, jak šedesát dospělých, mají děti s rodiči tuto večeři samostatně.
Nejprve děti sami s rodiči připraví v kuchyni na faře společně jednotlivé pokrmy. Letos trvala Sederová večeře dvě a půl hodiny. I ti nejmenší všechno zvládli! Dospělí měli zatím ve farní kanceláři postní biblickou hodinu.
Díky, že manželé Martinka a Robertto Bulgurovští vedli celý večer a farář může být také účastníkem a obsluhovat účastníky.
S vděčností Pánu a dobrému farnímu společenství Martin Kopecký, farář