Farní zpravodaj na duben a pozvánka na velikonoční svátky

Milé sestry, milí bratři,

přinášíme Vám další vydání Farního zpravodaje na měsíc duben, který je ke stažení ZDE.

Srdečně Vás osobně věřící (kteréhokoliv vyznání), hledající i nevěřící zveme na sváteční setkání o velikonočních svátcích u nás, v Dřevěném kostele, ul. Rodkovského 7 v Blansku.

na Květnou neděli 2. dubna v 9:00 hodin
požehnání ratolestí, slib katechumenů, svátost pokání.

na Zelený čtvrtek 6. dubna v 17:30 hodin
památka ustanovení Večeře Páně, umývání nohou, adorace,
Pesachová slavnost v 19:00 hodin
.

na Velký pátek 7. dubna v 17:30 hodin
křížová cesta, úcta kříže, Pašije, adorace.

Křížová cesta v 19:00 hodin v Černé Hoře.

na Bílou sobotu 8. dubna ve 20:00 hodin
největší slavnost v celém roce, Zmrtvýchvstání Páně, křty 17. dospělých.

na Velikonoční neděli 9. dubna v 9:00 hodin
Hod Boží, hlavní svátek Velikonoc, požehnání pokrmů.

na Velikonoční pondělí 10. dubna v 9:00 hodin
pouť s učedníky do Emauz.

Na viděnou s Vámi se těší farář Martin Kopecký.