22.2.2023 Popeleční středa

Pěkný den, první v postní době, jsem s bratrem farářem navštívila několik bohoslužeb na různých místech našich farností. Začali jsme ve 13:00 hodin v Račicích, potom jsme jeli na 14:30 hodin do Vyškova, odtud na 15:45 hodin do Ježkovic, následně do Blanska na 17:30 hodin a v 19:00 hodin na Brťově se uzavřela naše postní pouť. Všude byli bohoslužby slavené s upřímností, pokorou a každé se svátostí Pokání. Svátost Pokání je pro mne vždy hlubokým duchovním zážitkem a věřím, že i pro všechny účastníky bohoslužeb.
Těšíme se na letošní starokřesťanské, postní katecheze spolu s našimi katechumeny.
Sestra Lidka z Vyškova