Vánoční čas v dřevěném kostele v Blansku

Srdečně Vás všechny bez rozdílu – věřící, hledající i nevěřící zveme na krásná sváteční setkání u betléma v milém prostředí a dobrými lidmi.

V čtvrtou adventní neděli 18.12. v 9:00 hodin
Bohoslužby s veřejnou vánoční zpovědí a svátostí pokání. Rozdávají se vánoční oplatky, zvláštní pečivo pro večeři na Štědrý den.

V čtvrtou adventní neděli 18.12. v 17:30 hodin
Poslední adventní koncert Cimbálová muzika MAJERÁN a hosté.

Na Štědrý den v sobotu 24.12. ve 22:00 hodin
TRADIČNÍ „PŮLNOČNÍ“ – VIGILIE NAROZENÍ PÁNĚ. Vložení Ježíška do jesliček, společný zpěv známých koled.

V neděli 25.12. HOD BOŽÍ VÁNOČNÍ v 9:00 hodin a také 17:30 hodin Slavnost narození Páně

Pastýřům andělé zvěstovali Ježíšovo narození.

V pondělí 26.12. v 9:00 hodin svátek mučedníka Štěpána

V pátek 30.12. v 17:30 hodin Slavnost Rodiny Páně
Pamatujeme na všechny manžele, ale i ovdovělé a rozvedené. Dnes je obnova manželských slibů.

V sobotu 31.12. 2022 v 17:30 hodin Silvestra.
Poděkování za rok 2022. Vzpomínka na zemřelé v letošním roce. Přípitek a losování biblických veršů na rok 2023.

V neděli 1.1. 2023 v 9:00 hodin Svátek Nový rok Jména Ježíš.

Bude udíleno osobní požehnání do Nového roku.

V pátek 6.1. 2023 v 17:30 hodin Slavnost Zjevení Páně, lidově Tří králů
Rozdávání žehnané křídy.

V neděli 8.1. v 9:00 hodin Slavnost křtu Páně v Jordánu

Končí doba vánoční, loučíme se s vánoční výzdobou a betlémem.

 

Po celou dobu vánoční je v kostele vidět betlém, který byl vyrobený přímo v Betlémě a převezený do Blanska a ručně háčkované ozdoby.

Těším se na Vás, přeji požehnané svátky a všechno dobré do roku L.P. 2023.

Martin Kopecký, farář v Blansku.