Radujte se v Pánu aneb třetí víkend adventní v Blansku

Chceme se s vámi podělit o prožití třetího adventního víkendu u nás v Blansku.
V pátek 9.12. 2022,
 po přípravkách pro rodiče na křest dětí, byl u nás v blanenském dřevěném kostele, další adventní koncert. Večer v 17:30 hodin rozezvučel svým zpěvem sbor studentů Gymnázia Blansko s názvem Perličky za doprovodu hudební kapely Antiperle. Krásný zážitek pro všechny účastníky. Také už máme u kostela od tohoto dne připravené vánoční stromky.
V sobotu 10.12. 2022 bratr kostelník Honza Nečas otevíral v 5:30 hodin ráno kostel a oproti minulé sobotě, po sněhu ani památky. Bohoslužby tzv. Roráty začaly v 6:30 hodin společným zpěvem antifony “Ejhle Hospodin přijde…” při světle svíček. Bohu díky, že na tuto ranní bohoslužbu přišlo přes padesát bratří a sester. Jeden bratr poznamenal: ” Na to, že je dnes sobota, je to křesťanská bohoslužba v nekřesťanskou dobu…” Ze společné snídaně se účastníci rozcházeli až po deváté hodině.
Po poledni jsme se u nás v blanenském dřevěném kostele rozloučili při pohřebním obřadu z jednou z nejstarších členek našeho společenství sestrou Alenou Nezvalovou. Jako paní učitelka učila v Blansku nejvíce prvňáčky. Je to několik tisíc žáčků, které uváděla svoji laskavostí do života. S manželem Jaromírem společně zpívali u nás v kostele a nyní již oslavují Pána v nebesích. Vděčně vzpomínáme.
V neděli 11.12. v 9:00 hodin jsme slavili liturgii třetí adventní neděle. Ubrus i štolu v jemné růžové barvě krásně připravila sestra Zuzanka Machorková. Bylo pěkné počasí a i přes blížící se předvánoční přípravy nás na bohoslužbách bylo 110. Protože přibývá malých dětí a rodiči na bohoslužbách a různých setkáních připravili pro ně manželé Boženka a Jirka Alexovi malý dárek. Na faře máme krásný přebalovací pult. Ať všem dobře slouží, dětem i rodičům.
Nedělní podvečer vyplnil další adventní koncert v 17:30 hodin. Kostel rozezvučel Komorní orchestr města Blanska. Opět krásný zážitek a plný kostel posluchačů. Bohu díky.
V pondělí 12.12. 2022 bylo příjemné setkání naší místní ekumeny. Sedm církví působí v našem městě. Jsou zde dva kostely. Římskokatolický a náš. Ostatní mají svoje modlitebny. Pondělní večer se ještě členové rady starších setkali na pravidelné měsíční schůzi a připravili všechno na Vánoce.
V úterý jsou u nás, každý týden bohoslužby, pro naše nejstarší v blanenském Senior centru. Všichni se moc na bohoslužby těší a v místní kapli již někteří čekají půl hodiny dopředu, až bratr farář přijde.
V úterý 13.12. 2022 odpoledne byl také každotýdenní program. Nejprve adventní bohoslužby v kapli s našimi staroušky. Děti náboženství, zkouška zpěvu na Vánoce a biblická hodina. Po biblické hodině jsme ještě připravili Vánoční pozdravy do rodin s textem pobožnosti k štědrovečernímu stolu.
Radujeme se bratři a sestry neboť blízko je Pán!
Martin Kopecký, farář