Setkání nad tématy kritického myšlení

Srdečně Vás zvu na další z pátečních večerů na faře v Blansku, který pro nás připravují bratři Michal Ševčík a Kamil Ďuriš.
Další setkání NAD TÉMATY KRITICKÉHO MYŠLENÍ se bude konat v pátek 2. prosince od 19 hodin na faře v Blansku. Budeme se věnovat Platónovi, konkrétně významu sémiotického trojúhelníku, podobenství o jeskyni a významu obecnin a jednotlivin vč. jejich vztahů (alespoň v základu).