Pozvání na slavnostní bohoslužby 18.9.2022

Srdečně Vás zveme na bohoslužby v neděli 18.9.2022 v 9 hodin do Dřevěného kostelíku. Navštíví nás bratr biskup ThMgr. Juraj J. Dovala. Během bohoslužeb bude udílena svátost biřmování a sestra Ing. Martinka Bulgurovská bude uvedena do kazatelské služby.  Poté bude následovat zahradní slavnost, kam jste rovněž zváni. Tešíme se na shledání při této i dalších příležitostech.