Velikonoční bohoslužby

BOHOSLUŽBY

Srdečně Vás osobně věřící (kteréhokoliv vyznání), hledající i nevěřící zveme na tato sváteční setkání o velikonočních svátcích u nás v Dřevěném kostele, ul. Rodkovského 7 v Blansku.

na Květnou neděli 10. dubna v 9:00 hodin
požehnání ratolestí, slib katechumenů, svátost pokání.

na Zelený čtvrtek 14. dubna v 17:30 hodin
Památka ustanovení Večeře Páně, umývání nohou, adorace, Pesachová slavnost v 19:00 hodin.

na Velký pátek 15. dubna v 17:30 hodin
křížová cesta, úcta kříže, Pašije, adorace.

na Bílou sobotu 16. dubna ve 20:00 hodin
největší slavnost v celém roce, Zmrtvýchvstání Páně, křty dospělých.

na Velikonoční neděli 17. dubna v 9:00 hodin
Hod Boží, hlavní svátek Velikonoc, požehnání pokrmů.

na Velikonoční pondělí 18. dubna v 9:00 hodin
pouť s učedníky do Emauz.

Na viděnou se těší s Vámi farář Martin Kopecký.