23.3.: Bohoslužby o velikonočních svátcích v Blansku

O velikonočních svátcích se setkáme V BLANSKU v Dřevěném kostele, na ulici Rodkovského 7.

na Květnou neděli 28. března v 9:00 hodin
požehnání ratolestí, slib katechumenů, svátost pokání.

na Zelený čtvrtek 1. dubna v 17:30 hodin
památka ustanovení Večeře Páně, umývání nohou, adorace, Pesachová slavnost v 19:00 hodin.

na Velký pátek 2. dubna v 17:30 hodin
křížová cesta, úcta kříže, Pašije, adorace.

na Bílou sobotu 3. dubna ve 20:00 hodin
největší slavnost v celém roce, zmrtvýchvstání Páně, křty dospělých.

na Velikonoční neděli 4. dubna v 9:00 hodin
Hod Boží, hlavní svátek Velikonoc, požehnání pokrmů.

na Velikonoční pondělí 5. dubna v 9:00 hodin

pouť s učedníky do Emauz.

Na viděnou se těší s Vámi Váš farář Martin Kopecký.