2.11.2020: Modlitba

Náš drahý, Pane.
Chválím a vyvyšuji Tvoje jméno nad svým životem, domem, rodinou, naší zemí i touto
dobou, kterou s ostatními lidmi prožívám.
Obracím se na Tebe s prosbou o pomoc. Světem se šíří nemoc, která ochromuje krajiny,
zastavuje nás v naší práci, bere nám zdraví a mnohým i život. Je úplně nová a my si s ní
nevíme rady. Prosím, Pane, zastav toto všechno zlé, které se už přiblížilo k našim prahům.
Pane, Ty jsi nejvyšší lékař, ty umíš uzdravovat, i když by byla nemoc jakákoliv.
Prosím, dej, aby byli lidé uzdravení ve svých srdcích i na těle, aby se nákaza dál
nerozšiřovala a aby si všichni mohli vydechnout a nemuseli se obávat. Drahý Pane, Ty jsi
věčná moudrost, dej, aby si vlády zemí počínaly moudře a rozumně. Aby jim doopravdy šlo
o dobro pro nás obyvatele. Pane, Ty jsi nám dal moudrost, dej, aby se lidé chovali moudře a
zodpovědně, aby se nebáli a nešířili zbytečně strach, ale aby nemysleli ve svém konání nejen
na sebe, ale i na ostatní. Dej, abychom uměli v této době pomáhat, abychom byli ohleduplní
a disciplinovaní. Prosím, Bože, stůj při nás a pomoz nám zvládnout tuto zkoušku, která na
nás přišla. Milý Pane Ježíši, prosíme Tě, buď naším ochráncem, přítelem pomocníkem a
Spasitelem. Na Tvoji blízkost i pomoc čekáme a do tvých rukou svěřujeme a vkládáme sebe,
blízké svůj národ i celý svět.  AMEN