6. října 2019: Neděle díkuvzdání za úrodu

Tradičně první říjnová neděle je slavností poděkování za úrodu z našich polí, zahrad, sadů a vinohradů.
Jsou to plody Božího požehnání, naší práce a síly země.
Díkůvzdání za úrodu jsme prožily v neděli 6.10.2019 u nás, v Husově sboru, dřevěném kostele v Blansku